Nergis

Nergis (Narcissu )

Nergisgiller familyasından; soğanı zehirli bir bitkidir. Baharda çiçekleri ilk açan bitkilerdendir.

Çiçeği, çıplak bir sapın ucunda biraz eğik durur. Birçok türü vardır.

Kullanıldığı yerler

Kusturucu olarak kullanılır. Sarada da faydalıdır. Fazla miktarda kullanılmamalıdır.

Şifalı bitkiler