Mursafi

Mursafi (Mürrisafi )

Burseraceae familyasından; çeşitli balsam ağaçlarından elde edilen reçine sakızıdır. Güzel kokusu vardır. İlkçağlardan beri kullanılır. Kokusu kuvvetli, tadı acıdır.

Kullanıldığı yerler

Spazmları giderir.

Uyarıcıdır.

Aybaşı tutukluğunu giderir.

Şifalı bitkiler