Marrup

Marrup (Marupa )

İkiçenekliler sınıfından Amerika'da dokuz türü olan, bileşik almaşık yapraklı bir ağaçtır.

Antillerde yetişen Şişmarouba Amara; 20 m kadar boyunda bir ağaçtır.

Kabuğu düz, pürüzsüz, grimsi ve çok acıdır. Kerestesi kıymetlidir.

Kullanıldığı yerler

Ateş düşürür. Kalp hastalıklarında faydalıdır.

Şifalı bitkiler