Kardeş Kanı Çiçeği

Kardeş Kanı (Ejderkanı )

Birçenekgiller sınıfının, zambakgiller familyasından, Kanarya adalarında yetişen bir ağaç veya ağaççıktır. Gövdesi kalındır. Yaprakları sert ve kılıç şeklindedir. Dallarının ucunda demet şeklinde toplanmıştır. Yaşlı gövdelerden, boyacılıkta kullanılan, reçinemsi kırmızımtırak bir özsu akar.

Kullanıldığı yerler

Yaraları tedavi eder. Dış kanamaları keser.

Şifalı bitkiler