Ahlat

Ahlat  Meyvesi
(Yaban armudu,Piraster,Pirus elaegrifolia,Wild pear-tree, Poirier sauvage)

Gülgillerden, kendi kendine yetişen ve üzerine armut aşılanan bir ağaçtır.

Yemişi iyice olgunlaştıktan sonra yenir.

Kullanıldığı yerler

Meyveleri ishal keser.

Zehirli hayvan sokmalarında, filizi ezilip yaraya sürülür.

Şifalı bitkiler